Razvoj i istraživanje PLASTOPOR compact EPS (F) ploče

Poduzeće Plastform d.o.o. je u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ iz programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. uspješno provelo projekt pod nazivom „Razvoj i istraživanje PLASTOPOR compact EPS (F) ploče“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Provedba projekta započela je 5. ožujka 2020., a trajanje projekta je bilo 42 mjeseca, odnosno do 5. rujna 2023. godine. Faza industrijskog istraživanja trajala je od 5. ožujka 2020. do 5. ožujka 2023., a faza eksperimentalnog razvoja od 5. ožujka 2023. do 5. rujna 2023. godine.

Partner na projektu je bio Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Sažetak projekta: Projekt Razvoj i istraživanje PLASTOPOR compact EPS F ploče, kojeg provode PLASTFORM d.o.o. i Građevinski fakultet Zagreb, provodio se u tematskom prioritetnom području S3 ENERGIJA I ODRŽIVI OKOLIŠ, pod-tematskom prioritetnom području Energetske tehnologije, sustavi i oprema i pod-tematskom prioritetnom području Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali. Rezultat projekta jest PLASTOPOR compact EPS F ploča sa poboljšanim termo-izolacijskim i protupožarnim svojstvima.

Aktivnosti projekta bile su:

 • Istraživanje relevantnih karakteristika inovativne EPS ploče
 • Simulacije svojstava ploče pomoću numeričkih modela
 • Istraživanje utjecaja ampula za minimiziranje svojstava gorivosti
 • Izrada laboratorijskih uzoraka
 • Izrada prototipa ploče Plastopor compact EPS F
 • Izrada projektne dokumentacije, procedura tehnologije za serijsku proizvodnju
 • Upravljanje projektom
 • Promidžba i vidljivost

 

Ukupna vrijednost projekta: 16.257.168,60 HRK / 2.157.697,07 EUR
Ukupni prihvatljivi troškova: 14.419.475,68 HRK / 1.913.793,31 EUR
Iznos bespovratnih sredstava: 10.269.870,73 HRK / 1.363.046,09 EUR

Više informacija možete saznati na linku:
https://strukturnifondovi.hr/

Provedba projekta „Modernizacija i proširenje proizvodnog kapaciteta Plastform d.o.o.“

Projekt je sufinancirala Europska unija putem Instrumenta „Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja – REACT EU“

Provedba ovog projekta proizlazi iz definiranih potreba poduzeća i tržišta. Provedbom ovog projekta PLASTFORM d.o.o. će provesti optimizaciju organizacije poslovanja korištenjem digitalne tehnologije, povećati učinkovito korištenje resursa i smanjenje nastanka otpada prilikom proizvodnje i uvesti energetski učinkovitija rješenja. Poduzeće PLASTFORM d.o.o. također će ojačati svoju konkurentnost na domaćem i stranom tržištu, povećati broj zaposlenih i ojačati svoje kapacitete za otpornost u kriznim uvjetima. Projektne aktivnosti se provode na dvije lokacije tvrtke, u Sesvetama i u Kompolju. Provedba projekta započela je 31. svibnja 2021., a trajanje projekta je 28 mjeseci, odnosno do 30. rujna 2023. godine.

 • Aktivnosti projekta su:
 • Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje kroz (Sesvete):
 • uvođenje novih tehnoloških rješenja (nabava novih strojeva i pripadajuće opreme koja zajedno sa novim strojevima u proizvodnji čini komplementarnu cjelinu sa svrhom proširenja kapaciteta postojeće poslovne jedinice);
 • uvođenje tehnoloških mjera za povećanje ekonomičnosti proizvodnih jedinica;
  uvođenjem ERP rješenja sa svrhom optimizacije postojećih proizvodnih i radnih procesa i edukacija djelatnika za rad u ERP sustavu
 • Unaprjeđenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja kroz:
 • uvođenje digitalnih modela za organizaciju te uvođenje poslovnih modela za povećanje iskoristivosti resursa i smanjivanje otpadnih materijala te uvođenje poslovnih modela otpornih na rizike i vanjske utjecaje
 • Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje kroz (Kompolje):
  ▪ Proširenje proizvodnih kapaciteta izgradnjom proizvodne hale sa skladištem
  ▪ Uvođenje novih tehnoloških rješenja (nabava novih strojeva i pripadajuće opreme koja zajedno sa novim strojevima u proizvodnji čini komplementarnu cjelinu sa svrhom proširenja kapaciteta postojeće poslovne jedinice)
  ▪ Uvođenje tehnoloških mjera za povećanje ekonomičnosti proizvodnih jedinica
  ▪ Uvođenje CRM rješenja sa svrhom optimizacije postojećih proizvodnih i radnih jedinica
 • Unaprjeđenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja kroz:
  ▪ Uvođenje digitalnih modela za organizaciju te uvođenje poslovnih modela za povećanje iskoristivosti resursa i smanjivanje otpadnih materijala te uvođenje poslovnih modela otpornih na rizike i vanjske utjecaje
  o Upravljanje projektom
  o Promidžba i vidljivost

Ukupna vrijednost projekta: 26.123.554,84 HRK
Ukupni prihvatljivi troškova: 18.734.162,03 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 6.848.730,27 HRK

Više o samom projektu možete saznati na linku: www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija putem Instrumenta „Pomoć za oporavak za koheziju i
europska područja – REACT EU“

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Korisnika Plastform d.o.o.

Projektiranje, dobava i ugradnja opreme za protueksplozivnu zaštitu i pregled specijalizirane agencije

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskih strukturnih i investicijskih fondova

 

PROJEKTIRANJE, DOBAVA I UGRADNJA OPREME ZA PROTUEKSPLOZIVNU ZAŠTITU I PREGLED SPECIJALIZIRANE AGENCIJE (OBJAVA 02-04-2020.)

Dokumentacija za natječaj (ROK ZA DOSTAVU PONUDA 23-04-2020.)

Kontakt osobe za više informacija:
Direktor: Ivica Konječić
Mob. +385 98 218 629
e-mail: ivica.konjecic@plastform.hr

Razvoj i istraživanje PLASTOPOR compact EPS (F) ploče

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

 

Poduzeće Plastform d.o.o. u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ iz programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. provodi projekt pod nazivom „Razvoj i istraživanje PLASTOPOR compact EPS (F) ploče“. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Provedba projekta započela je 5. ožujka 2020., a trajanje projekta je 42 mjeseca, odnosno do 5. rujna 2023. godine. Faza industrijskog istraživanja traje od 5. ožujka 2020. do 5. ožujka 2023., a faza eksperimentalnog razvoja će trajati od 5. ožujka 2023. do 5. rujna 2023. godine. Partner na projektu je Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Sažetak projekta: Projekt Razvoj i istraživanje PLASTOPOR compact EPS F ploče, kojeg provode PLASTFORM d.o.o. i Građevinski fakultet Zagreb, provodi se u tematskom prioritetnom području S3 ENERGIJA I ODRŽIVI OKOLIŠ, pod-tematskom prioritetnom području Energetske tehnologije, sustavi i oprema i pod-tematskom prioritetnom području Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali. Rezultat projekta jest PLASTOPOR compact EPS F ploča sa poboljšanim termo-izolacijskim i protupožarnim svojstvima.

Aktivnosti projekta su:

 • Istraživanje relevantnih karakteristika inovativne EPS ploče
 • Simulacije svojstava ploče pomoću numeričkih modela
 • Istraživanje utjecaja ampula za minimiziranje svojstava gorivosti
 • Izrada laboratorijskih uzoraka
 • Izrada prototipa ploče Plastopor compact EPS F
 • Izrada projektne dokumentacije, procedura tehnoligije za serijsku proizvodnju
 • Upravljanje projektom
 • Promidžba i vidljivost

Ukupna vrijednost projekta: 16.257.168,60 HRK
Ukupni prihvatljivi troškova: 14.419.475,68 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 10.269.870,73 HRK

Više o samom projektu možete saznati na linku: www.strukturnifondovi.hr

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

 

Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu:
“Optimizacija procesa proizvodnje, skladištenja, nabave i logistike korištenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija”

Društvo PLASTFORM d.o.o. u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“ iz programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. provodi projekt pod nazivom „Optimizacija procesa proizvodnje, skladištenja, nabave i logistike korištenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija“. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Provedba projekta započela je 21. listopada 2019. godine, a trajanje projekta je 18 mjeseci, odnosno do 21. travnja 2021. godine.

Sažetak projekta: Problem poduzeća Plastform d.o.o. jest manjak proizvodnih i skladišnih kapaciteta i suboptimalno upravljanje procesima PROIZVODNJE, SKLADIŠTENJA, NABAVE i LOGISTIKE koje rezultira rasipanjem resursa (sirovine i materijali, vrijeme), odnosno smanjuje konkurentnost prijavitelja što predstavlja opasnost po ostvarivanje zacrtanih poslovnih ciljeva, odnosno opasnost u provedbi planiranog rasta volumena proizvodnje. Cilj projekta jest optimizacija poslovnih procesa proizvodnje, skladištenja, nabave i logistike koja će se postići implementacijom odgovarajućih IKT rješenja i integracijom u postojeći ERP sustav. Ciljne skupine jesu zaposlenici, klijenti i dobavljači.

Projekt će izravno doprinijeti porastu zapošljavanja (minimalno 2 nova zaposlena, 68 ukupno zaposlenih), unaprjeđenju 4 poslovna procesa (proizvodnja, skladištenje, nabava i logistika), kao i povećanju prihoda od prodaje.
Navedeni rezultat ostvarit će se uspješnom provedbom sljedećih aktivnosti:
1. Nabava i implementacija novih ERP modula za optimizaciju procesa proizvodnje i skladišnog procesa
2. Nabava IKT rješenja za izradu alata i otpresaka po mjeri i edukacija radnika
3. Nabava IKT rješenja za upravljanje postrojenjima i opremom i edukacija radnika
4. Nabava računalne opreme i pratećih licenci potrebnih za provedbu projekta
5. Promidžba i vidljivost
6. Upravljanje projektom

Kontakt osoba:Ante Topić
E-mail:ante.topic@plastform.hr
Broj telefona: 099/6086-553

Ukupna vrijednost projekta: 733.842,08 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 733.842,08 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 469.658,93 HRK

Više o samom projektu možete saznati na linku: www.strukturnifondovi.hr

CERTIFIKACIJA FASADNOG EKSPANDIRANOG POLISTIRENA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Certifikacija fasadnog ekspandiranog polistirena

Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu:
“Certifikacija fasadnog ekspandiranog polistirena”

Kratki opis projekta (operacije):
Testiranje proizvoda od ekspandiranog polistirena pri ovlaštenom tijelu, te ishođenje certifikata za 3 proizvoda, nakon provedenog početnog pregleda i nadzora. Osim navedenog, bit će napravljeno i atestiranje novog proizvoda tvrtke Plastform d.o.o., koji će biti atestiran u sustavu 3 u prostoru i uvjetima koje osigurava ovlaštena ustanova.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije):
Projektne aktivnosti će rezultirati certificiranjem 4 proizvoda fasadnog tipa (3 proizvoda su klasični fasadni tipovi, 1 proizvod je namijenjen za izolaciju podzida fasada (tzv. cokla), što će doprinijeti povećanoj konkurentnosti proizvoda, ali i tvrtke. Usklađivanjem proizvoda s normama, tvrtka će potvrditi svoju usmjerenost kvaliteti i pouzdanosti proizvoda, te će osigurati preduvjete za povećanje izvoza, odnosno jačanje konkurentnosti na domaćem i osobito stranom tržištu. Uvođenjem i primjenom europskih i globalno priznatih normi tvrtka će biti u bitno povoljnijem položaju u iskorištavanju prednosti koje tako nastaju i koje stvaraju mogućnost pristupa novim tržištima.

Ukupna vrijednost projekta i dio koji sufinancira EU (u HRK):
Ukupna vrijednost projekta iznosi 64.755,01 HRK.

Iznos bespovratnih sredstava sufinanciranih iz fondova EU iznosi 36.240,75 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od-do): 06.12.2017 – 06.12.2018.

Kontakt osobe za više informacija:
Predsjednik uprave: Ivica Konječić
Mob. +385 98 218 629
e-mail: ivica.konjecic@plastform.hr

www.strukturnifondovi.hr

 

Izgradnja fotonaponske elektrane plastform za potrebe proizvodnog pogona

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu:
“Izgradnja fotonaponske elektrane Plastform za potrebe proizvodnog pogona ”

Operativni program: Konkurentonst i kohezija 2014-2020

Kratki opis projekta (operacije):
Dana 20.11.2017. tvrtka Plastform d.o.o. je započela s provedbom projekta izgradnje fotonaponske elektrane Plastform za vlastite potrebe. U okviru projekta je predviđena izgradnja fotonaponske elektrane Plastform za vlastitu potrošnju snage 87,7 kW, koja se sastoji od 422 modula snage 270 W. Izgradnjom fotonaponske elektrane smanjiti će se potrošnja električne energije iz konvencionalnih izvora, tako što će se energija za potrebe proizvodnog pogona dobivati iz OIE.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije):
Potrošnja energije iz konvencionalnih izvora godišnje iznosi 238.080 kWh. Ukupna proizvodnja fotonaponske elektrane će iznositi 115.960 kWh. Ušteda u energiji iznositi će 48,71%, te će smanjenje CO2 iznositi 27,23 t. Udio obnovljive energije u ukupnoj energiji tvrtke Plastform će iznositi 48,71%.

Ukupna vrijednost projekta i dio koji sufinancira EU (u HRK):
Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.049.277,71 HRK.

Bespovratna sredstva sudjeluju u financiranju projekta u iznosu od 724.006,97 HRK

Razdoblje provedbe Projekta je od 20. studeni 2017. do 31. prosinca 2020.

Kontakt osobe za više informacija:
Kontakt osoba za više informacija: Ante Topić
Mob. +385 99 6086 559
e-mail: ante.topic@plastform.hr

www.strukturnifondovi.hr
www.strukturnifondovi.hr/konkurentnost i kohezija

Proširenje i modernizacija proizvodnih kapaciteta poduzeća PLASFORM D.O.O.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskih strukturnih i investicijskih fondova

 

 

Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu:
“Proširenje i modernizacija proizvodnih kapaciteta poduzeća Plasform d.o.o.”

Kratki opis projekta (operacije):
Projekt proširenja postojeće proizvodne hale u koju će se smjestiti nova proizvodna linija provodi se u svrhu povećanja gospodarske aktivnosti i konkurentnosti, što će stimulirati rast prihoda i izvoza, povećati zaposlenost za 9 novih djelatnika te utjecati na smanjenje potrošnje energenata. Pored navedenog, provedbom projekta poboljšati će se kvaliteta završnog proizvoda uz puno preciznije tolerancije u odnosu na standard što je vrlo bitno na kompetitivnom EU tržištu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije):
Ciljevi projekta jesu povećanje prihoda od prodaje za 32.185.000,00 kuna, ostvarenje privatnog ulaganja koje odgovara javnoj potpori u iznosu od 24.715.876,29 kuna, povećanje zaposlenosti za 9 djelatnika te povećanje izvoza za 1.448.325,00 kuna

Ukupna vrijednost projekta i dio koji sufinancira EU (u HRK):
Ukupna vrijednost projekta iznosi 37.807.573,77 HRK.

Bespovratna sredstva sudjeluju u financiranju projekta u iznosu od 13.091.697,48 HRK

Kompletan natječaj objavljen na stranicama strukturnih fondova www.strukturnifondovi.hr

NABAVA OPREME I STROJEVA ZA PROIZVODNJU PROIZVODA OD EPS-a
(OBJAVA 15-03-2019.) Dokumentacija za natječaj (ROK ZA DOSTAVU PONUDA 05-04-2019.)

Proširenje i modernizacija proizvodnih kapaciteta poduzeća Plastform d.o.o.
(OBJAVA 05-04-2019.) Dokumentacija za natječaj (ROK ZA DOSTAVU PONUDA 02-05-2019.)

ODLUKE O ODABIRU

NABAVA OPREME I STROJEVA ZA PROIZVODNJU PROIZVODA OD EPS-a
(OBJAVA 11-04-2019.) ODLUKA O ODABIRU

Proširenje i modernizacija proizvodnih kapaciteta poduzeća Plastform d.o.o.
(OBJAVA 31-05-2019.) ODLUKA O ODABIRU

Razdoblje provedbe Projekta je od 10. srpnja 2017. do 10. srpnja 2019.

Kontakt osobe za više informacija:
Predsjednik uprave: Ivica Konječić
Mob. +385 98 218 629
e-mail: ivica.konjecic@plastform.hr

www.strukturnifondovi.hr
www.strukturnifondovi.hr/konkurentnost i kohezija

Smjernice za izradu ETICS sustava (i na bazi stiropora (EPS-a)) u skladu sa aktualnom zakonskom regulativom u Republici Hrvatskoj

Ove smjernice sastavili su članovi Hrvatske udruge proizvođača toplinsko-fasadnih sustava – HUPFAS. Tvrtka Plastform d.o.o. je član partner HUPFAS-a.
To je udruženje renomiranih hrvatskih i europskih proizvođača elemenata ETICS sustava koji djeluju na području Republike Hrvatske.
Cilj Udruge je kroz stručan i predan rad njezinih članova pridonijeti edukaciji, promociji i podizanju kvalitete ETICS-a te održavanje konstruktivnog dijaloga sa svim ciljnim skupinama.
Smjernice se temelje na trenutnom stanju tehnike, zakonske regulative te višegodišnjem iskustvu stručnih službi članova HUPFAS-a.

Preporuča se da se pravila u ovim Smjernicama pridržavaju svi sudionici u gradnji: projektanti, izvođači, nadzorni inženjeri te svi koji su uključeni u postupak ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda.
Brošura je aktualizirana za 2016. godinu i u proceduri je prihvaćanja kao pomoćnog materijala u nastavi za graditeljske škole.

 

POBOLJŠANJE POSLOVNIH PROCESA PRIMJENOM ERP SUSTAVA

Projekt pod nazivom „Poboljšanje poslovnih procesa primjenom ERP sustava“ tvrtke Plastform d.o.o. financiran je iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007. – 2013.

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanoj gospodarskoj aktivnosti i konkurentnosti tvrtke Plastform d.o.o. uporabom informacijske tehnologije i ulaganjem u digitalnu tehnologiju. Specifični cilj/svrha projekta je povećana regionalna konkurentnost i efikasnost tvrtke, povećan rast i razvoj putem implementacije naprednih e-poslovnih modela.

Izgradnja cjelovitog proizvodno-poslovnog informacijskog sustava unaprijedit će dosadašnji informacijski sustav u tvrtci odnosno ubrzat će se funkcije u poduzeću vezane za planiranje proizvodnje, praćenje proizvodnje, upravljanjem skladišta, nabave, komercijale, prodaje, CRM, knjigovodstvo te će osigurati kvalitetnu analizu i statistiku poslovnih rezultata na način da će se integrirati sve funkcije u jednu složnu cjelinu te će se omogućiti sigurnije i uspješnije odlučivanje.

Navedeno će se postići ulaganjem u ERP poslovno informacijski sustav. Praćenje troškova, optimiziranje zaliha, ubrzavanje poslovnih procesa u lancu nabave, prodaje i proizvodnje, izvještavanje u realnom vremenu tek su neki od rezultata korištenja ERP sustava. Bez kvalitetnog ERP sustava teško je pospješiti poslovanje, a vrijeme u kojem se upravo nalazimo od poslovnih subjekata traži upravo kvalitetu poslovanja.

Ukupna vrijednost projekta je 617.500,00 kn dok EU udio financiranja projekta iznosi 347.900,00 kn. Razdoblje provedbe projekta je od 08.07.2015. do 01.04.2016. godine u trajanju od 9 mjeseci.

Kontakt osoba za dodatne informacije je Ivica Konječić, predsjednik uprave.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

POTPORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Plastform dobio potporu Vlade Republike Hrvatske

HAMAG INVEST, osigurane su potporom Vlade Republike Hrvatske sljedeće aktivnosti Plastforma d.o.o.: kupovina stroja za predekspandiranje, alata za izradu kašeta s poklopcem za ribe kapaciteta 3 kg, alata za izradu kašeta s poklopcem ribe kapaciteta 10 kg, alata za izradu kašeta za povrće, nadopuna i rekonstrukcija web stranice.

USPJEŠNO OBAVLJENA RECERTIFIKACIJA

Uspješno obavljena recertifikacija u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima, Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i o označavanju građevnih proizvoda i Tehničkim propisom o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama.

Utvrđeno je da je građevni toplinsko-izolacijski proizvod od ekspandiranog polistirena Plastopor EPS F i Plastopor EPS F preklop, Plastopor EPS F grafitni i Plastopor EPS F grafitni preklop zadovoljavaju sve propisane zahtjeve za potvrđivanje sukladnosti sustava 1 prema odredbama Tehničkog propisa o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama te postupcima i kriterijima norme HRN EN 13163:2012 za ekspandirani polistiren, te da je sukladnost potvrđena prema HRN EN 13172:2012.

DONACIJA TVRTKE PLASTFORM D.O.O.

Tvrtka Plastform d.o.o. donirala Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Kliniku za onkologiju i nuklearnu medicinu.

Tvrtka Plasform donirala je Kliniku za onkologiju i nuklearnu medicinu KBC „Sestre Milosrdnice“ potrebnom opremom za rad i funkcioniranje cijele klinike.

Primopredaja donacije obavljena je dana 31. siječnja 2012 . godine u KBC „Sestre Milosrdnice“. Donaciju je primio akademik Zvonko Kusić i zahvalio se u ime svih zaposlenika KBC Sestre Milosrdnice.

– Sretan sam što smo mogli dati svoj doprinos i pomoći Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu u nabavi opreme za rad. Vjerujemo da će ovaj postupak doprinjeti lakšem i boljem radu Klinike na zadovoljstvo zaposlenika, ali i bolesnih ljudi koji trebaju pomoć – rekao je gosp. Hrvoje Nenadić iz tvrtke Plastform.

USPJEŠNO OBAVLJENA RECERTIFIKACIJA I PRELAZAK NA NOVO IZDANJE NORME SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 je međunarodna norma koja se odnosi na upravljanje kvalitetom, a primjenjiva je na sve organizacije, neovisno o vrsti djelatnosti i veličini organizacije

Temelji se na osam načela upravljanja koja su odraz dobre poslovne prakse, a njihovom se primjenom u cijelosti ostvaruje poboljšanje učinka organizacije:

 • Orijentacija na kupca
 • Vođenje
 • Uključenost ljudi u postizanje ciljeva
 • Procesni pristup
 • Sustavni pristup upravljanju
 • Trajno poboljšavanje
 • Odlučivanje na temelju činjenica
 • Partnerski odnos s dobavljačima

plastform-iso-9001-2015

USPJEŠNO OBAVLJENA RECERTIFIKACIJA I PRELAZAK NA NOVO IZDANJE NORME SUSTAVA UPRAVLJANJA OKOLIŠEM ISO 14001:2015

IISO 14001:2015 je dio serije međunarodnih normi koje su primjenjive za sve organizacije, neovisno o lokaciji, a odnose se na upravljanje zaštitom okoliša.

Temeljena na PDCA krugu (Plan-Do-Check-Act), norma ISO 14001 specificira najznačajnije zahtjeve za identifikaciju, kontrolu i nadzor aspekata okoliša neke organizacije te, također, utvrđuje zahtjeve za upravljanjem I poboljšavanjem cijelog sustava.

plastform-iso-14001-2004

Donirali smo Klinici za ženske bolesti i porode u Petrovoj CTG uređaj vrijedan 50.000 kuna.

Donirali smo Klinici za ženske bolesti i porode u Petrovoj CTG uređaj vrijedan 50.000 kuna.

CTG uređaj koji mjeri kucanje srca nerođene bebe otpremljen je na Odjel za dijabetes i fetalni rast, gdje dolaze žene iz čitave Hrvatske koje kontroliraju trudnoću i dijabetes, ali i sve one koje za vrijeme trudnoće moraju biti hospitalizirane. Uređaj nema nikakvih štetnih učinaka, a djeluje tako da se trudnici na trbuh prisloni sonda i onda se sluša djetetovo srce.

Voditeljica Odjela za dijabetes i fetalni rast Marina Ivanišević objasnila je kako tijekom radnog vremena nije bilo moguće pregledati sve trudnice, te kako će taj postupak dobivanjem novog aparata biti znatno olakšan.
»Naša rađaonica opremljena je ovakvim aparatima, a na odjelu imamo dva, jedan stari i jedan novi. Neizmjerno smo zahvalni i čak u vrijeme ove krize imam osjećaj da galopirajuće idemo dalje«, dodala je.

Pročelnik Odjela dr. Jozo Blajić rekao je kako današnji standard nalaže posjedovanje tog aparata te kontrolu fetalnog rada srca u posljednja dva tjedna trudnoće.

Bože Nenadić, predsjednik Uprave tvrtke Plastform, koja je uređaj marke Philips i donirala, kazao je kako su se zaposlenici odrekli darova i domjenaka kako bi pomogli nekoj ustanovi od posebnog interesa za društvo. Inače, tvrtka koja ima 46 zaposlenika bavi se proizvodnjom stiropora.