Provedba ovog projekta proizlazi iz definiranih potreba poduzeća i tržišta. Provedbom ovog projekta PLASTFORM d.o.o. je proveo optimizaciju organizacije poslovanja korištenjem digitalne tehnologije, povećao učinkovito korištenje resursa i smanjio količine otpada nastale prilikom proizvodnje te uveo energetski učinkovitija rješenja. Poduzeće PLASTFORM d.o.o. također je ojačalo svoju konkurentnost na domaćem i stranom tržištu, povećalo broj zaposlenih te ojačalo svoje kapacitete za otpornost u kriznim uvjetima. Projektne aktivnosti su se provodile na dvije lokacije tvrtke, u Sesvetama i u Kompolju.

Provedba projekta započela je 31. svibnja 2021., a trajanje projekta je bilo 28 mjeseci, odnosno do 30. rujna 2023. godine.

Aktivnosti projekta su bile:

 • Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje kroz (Sesvete):
  • uvođenje novih tehnoloških rješenja (nabava novih strojeva i pripadajuće opreme koja zajedno sa novim strojevima u proizvodnji čini komplementarnu cjelinu sa svrhom proširenja kapaciteta postojeće poslovne jedinice);
  • uvođenje tehnoloških mjera za povećanje ekonomičnosti proizvodnih jedinica; uvođenjem ERP rješenja sa svrhom optimizacije postojećih proizvodnih i radnih procesa i edukacija djelatnika za rad u ERP sustavu
 • Unaprjeđenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja kroz:
  • uvođenje digitalnih modela za organizaciju te uvođenje poslovnih modela za povećanje iskoristivosti resursa i smanjivanje otpadnih materijala te uvođenje poslovnih modela otpornih na rizike i vanjske utjecaje
 • Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje kroz (Kompolje):
  • Proširenje proizvodnih kapaciteta izgradnjom proizvodne hale sa skladištem
  • Uvođenje novih tehnoloških rješenja (nabava novih strojeva i pripadajuće opreme koja zajedno sa novim strojevima u proizvodnji čini komplementarnu cjelinu sa svrhom proširenja kapaciteta postojeće poslovne jedinice)
  • Uvođenje tehnoloških mjera za povećanje ekonomičnosti proizvodnih jedinica
  • Uvođenje CRM rješenja sa svrhom optimizacije postojećih proizvodnih i radnih jedinica
 • Unaprjeđenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja kroz:
  • Uvođenje digitalnih modela za organizaciju te uvođenje poslovnih modela za povećanje iskoristivosti resursa i smanjivanje otpadnih materijala te uvođenje poslovnih modela otpornih na rizike i vanjske utjecaje
 • Upravljanje projektom
 • Promidžba i vidljivost

 

Ukupna vrijednost projekta: 26.123.554,84 HRK / 3.467.191,56 EUR
Ukupni prihvatljivi troškovi: 18.734.162,03 HRK / 2.486.450,60 EUR
Iznos bespovratnih sredstava: 6.848.730,27 HRK / 908.982,72 EUR

Više informacija možete saznati na linku:
https://strukturnifondovi.hr/
Projekt je sufinancirala Europska unija putem Instrumenta „Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja – REACT EU“

Comments are disabled.