PLASTFORM d.o.o., trgovačko društvo za proizvodnju stiropora (EPS-a) za toplinsku izolaciju i ambalažu, uspostavio je, održava i trajno poboljšava sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša prema zahtjevima norme ISO 9001 i ISO 14001, na zadovoljstvo svih zainteresiranih strana: vlasnika, zaposlenih, korisnika naših usluga, šire i uže društvene zajednice.

PLASTFORM d.o.o želi da kupci, korisnici, dobavljači i proizvođači prepoznaju našu organizaciju kao stručnog i aktivnog suradnika.

Utvrdili smo naše aspekte okoliša i mjene sprečavanja njihovih negativnih utjecaja na okoliš za sve aktivnosti u opsegu na koje možemo utjecati.

Kvaliteta naše usluge, izbor kvalitetnih proizvoda koje nudimo uvjet su našeg opstanka razvoja, te bitan dio našeg poduzetničkog nastojanja.

Kontroliramo vlastite procese koji su usklađeni sa primjenjivim obvezama usklađenosti, zahtjevima i kriterijima korisnika i zainteresiranih iz okruženja, zakonima Republike Hrvatske, tehničkim propisima i normama, tražimo najbolja organizacijska rješenja, stručno i kvalitetno obavljamo sve aktivnosti organizacije.

Praćenjem zadovoljstva kupaca, nadzorom i vrednovanjem dobavljača, i suradnih tvrtki, te analizom svih podataka stvaramo osnovu za pokretanje svih potrebnih mjera u cilju stalnog poboljšanja učinkovitost sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001 i ISO 14001 i smanjenjem rizika svih vrsta.

Od svih naših poslovnih partnera, korisnika usluga i suradnih poduzeća tražimo da se zadovolje kriteriji kvalitete i zaštite okoliša.

Uprava putem Upravinog pregleda ocjenjuje aktualnost politike i potrebu njene izmjene i na temelju toga postavljanja konkretne ciljeve.

Politika kvalitete i zaštite okoliša se odnosi na sve poslovne procese u poduzeću PLASTFORM d.o.o. u opsegu:

“Proizvodnja stiropora (EPS-a) za toplinsku izolaciju i ambalažu”

Svi procesi se provjeravaju putem planiranig internih audita, nadzora certifikacijskih kuća, nadležnih inspekcija, nadzora koji provode korisnici i suradnje s užom društvenom zajednicom.

Politika kvalitete i zaštite okoliša je javni dokument, prenesena je zaposlenicima te je dostupna svim zainteresiranim stranama.