UŠTEDA I EKOLOGIJA

Udio utrošen na zagrijavanje i hlađenje stambenog i radnog prostora ukupnoj količini utrošenog fosilnog goriva nije zanemariv. Sve do nedavno nije se posvećivala pažnja toplinskom izoliranju stambenih i poslovnih objekata zbog niske cijene fosilnih goriva i opće prihvaćenog mišljenja da njihova uporaba ne ostavlja štetne posljedice na okoliš.

Nažalost i sami smo svjedoci klimatskih promjena tzv. efekta staklenika koji je posljedica ispuštanja prekomjernih količina CO2 u atmosferu, koji se razvija izgaranjem fosilnih goriva.

Najjednostavniji način smanjenja ispuštanja CO2 jest smanjenje količine energije potrebne za zagrijavanje i hlađenje. To je moguće postići toplinskom izolacijom stambenih i poslovnih objekata, time ne samo da smo smanjili količinu CO2 ispuštenog u atmosferu već smo i uštedjeli na manjoj količini potrošene energije.

EPS I EKOLOGIJA

EPS predstavlja elegantno rješenje za termo izolaciju.Zašto? Prije svega zato što je jeftiniji odnosu na ostale termoizolacijske materijale uz bolja termoizolacijska svojstva.

EPS nije toksičan jer ne sadrži ugljikovodike supstituirane halogenim elementima (poput fluora i klora). Njegovom upotrebom mnogostruko više se energije uštedi nego što je potrebno za njegovu proizvodnju.

Uporabom EPS-a kao toplinske izolacije direktno se utječe na količinu energije koja je potrebna za zagrijavanje i hlađenje prostorija, znači boljim izoliranjem smanjujemo utrošak goriva potrebnog za zagrijavanje i hlađenje prostorija. Možemo reći da uporabom EPS-a kao toplinske izolacije indirektno utječemo na smanjenje emisije CO2 u okoliš i time štedimo novac, a ČUVAMO PRIRODU.

EPS je materijal koji se može 100% reciklirati. EPS ne truli, ne stvara plijesni, ne pospješuje rast mikroorganizama i ne raspada se.

Plastform d.o.o. prvi je u Hrvatskoj koji ima odobrenje za mehaničku oporabu (reciklažu) EPS-a (otpadni stiropor), te Vas molimo da, ako u vašem mjestu postoje mjesta za sakupljanje EPS-a za recikliranje, ne bacate EPS na mjesta koja za to nisu predviđena, već nam pomognete u zajedničkom cilju, a to je očuvanje NAŠEG ZAJEDNIČKOG OKOLIŠA.

Zato se s pravom može reći da EPS (stiropor®) nema negativnog utjecaja na okoliš, naprotiv, upravo radi njegove osnovne primjene u graditeljstvu, a to je ušteda energenata, te mogućnosti njegovog jednostavnog recikliranja, jedan je od najvažnijih čimbenika u zaštiti okoliša.