Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu:
“Izgradnja fotonaponske elektrane Plastform za potrebe proizvodnog pogona ”

Operativni program: Konkurentonst i kohezija 2014-2020

Kratki opis projekta (operacije):
Dana 20.11.2017. tvrtka Plastform d.o.o. je započela s provedbom projekta izgradnje fotonaponske elektrane Plastform za vlastite potrebe. U okviru projekta je predviđena izgradnja fotonaponske elektrane Plastform za vlastitu potrošnju snage 87,7 kW, koja se sastoji od 422 modula snage 270 W. Izgradnjom fotonaponske elektrane smanjiti će se potrošnja električne energije iz konvencionalnih izvora, tako što će se energija za potrebe proizvodnog pogona dobivati iz OIE.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije):
Potrošnja energije iz konvencionalnih izvora godišnje iznosi 238.080 kWh. Ukupna proizvodnja fotonaponske elektrane će iznositi 115.960 kWh. Ušteda u energiji iznositi će 48,71%, te će smanjenje CO2 iznositi 27,23 t. Udio obnovljive energije u ukupnoj energiji tvrtke Plastform će iznositi 48,71%.

Ukupna vrijednost projekta i dio koji sufinancira EU (u HRK):
Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.049.277,71 HRK.

Bespovratna sredstva sudjeluju u financiranju projekta u iznosu od 724.006,97 HRK

Razdoblje provedbe Projekta je od 20. studeni 2017. do 31. prosinca 2020.

Kontakt osobe za više informacija:
Kontakt osoba za više informacija: Ante Topić
Mob. +385 99 6086 559
e-mail: ante.topic@plastform.hr

www.strukturnifondovi.hr
www.strukturnifondovi.hr/konkurentnost i kohezija

Comments are disabled.