Projekt je sufinancirala Europska unija putem Instrumenta „Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja – REACT EU“

Provedba ovog projekta proizlazi iz definiranih potreba poduzeća i tržišta. Provedbom ovog projekta PLASTFORM d.o.o. će provesti optimizaciju organizacije poslovanja korištenjem digitalne tehnologije, povećati učinkovito korištenje resursa i smanjenje nastanka otpada prilikom proizvodnje i uvesti energetski učinkovitija rješenja. Poduzeće PLASTFORM d.o.o. također će ojačati svoju konkurentnost na domaćem i stranom tržištu, povećati broj zaposlenih i ojačati svoje kapacitete za otpornost u kriznim uvjetima. Projektne aktivnosti se provode na dvije lokacije tvrtke, u Sesvetama i u Kompolju. Provedba projekta započela je 31. svibnja 2021., a trajanje projekta je 28 mjeseci, odnosno do 30. rujna 2023. godine.

 • Aktivnosti projekta su:
 • Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje kroz (Sesvete):
 • uvođenje novih tehnoloških rješenja (nabava novih strojeva i pripadajuće opreme koja zajedno sa novim strojevima u proizvodnji čini komplementarnu cjelinu sa svrhom proširenja kapaciteta postojeće poslovne jedinice);
 • uvođenje tehnoloških mjera za povećanje ekonomičnosti proizvodnih jedinica;
  uvođenjem ERP rješenja sa svrhom optimizacije postojećih proizvodnih i radnih procesa i edukacija djelatnika za rad u ERP sustavu
 • Unaprjeđenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja kroz:
 • uvođenje digitalnih modela za organizaciju te uvođenje poslovnih modela za povećanje iskoristivosti resursa i smanjivanje otpadnih materijala te uvođenje poslovnih modela otpornih na rizike i vanjske utjecaje
 • Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje kroz (Kompolje):
  ▪ Proširenje proizvodnih kapaciteta izgradnjom proizvodne hale sa skladištem
  ▪ Uvođenje novih tehnoloških rješenja (nabava novih strojeva i pripadajuće opreme koja zajedno sa novim strojevima u proizvodnji čini komplementarnu cjelinu sa svrhom proširenja kapaciteta postojeće poslovne jedinice)
  ▪ Uvođenje tehnoloških mjera za povećanje ekonomičnosti proizvodnih jedinica
  ▪ Uvođenje CRM rješenja sa svrhom optimizacije postojećih proizvodnih i radnih jedinica
 • Unaprjeđenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja kroz:
  ▪ Uvođenje digitalnih modela za organizaciju te uvođenje poslovnih modela za povećanje iskoristivosti resursa i smanjivanje otpadnih materijala te uvođenje poslovnih modela otpornih na rizike i vanjske utjecaje
  o Upravljanje projektom
  o Promidžba i vidljivost

Ukupna vrijednost projekta: 26.123.554,84 HRK
Ukupni prihvatljivi troškova: 18.734.162,03 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 6.848.730,27 HRK

Više o samom projektu možete saznati na linku: www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija putem Instrumenta „Pomoć za oporavak za koheziju i
europska područja – REACT EU“

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Korisnika Plastform d.o.o.

Comments are disabled.