IISO 14001:2015 je dio serije međunarodnih normi koje su primjenjive za sve organizacije, neovisno o lokaciji, a odnose se na upravljanje zaštitom okoliša.

Temeljena na PDCA krugu (Plan-Do-Check-Act), norma ISO 14001 specificira najznačajnije zahtjeve za identifikaciju, kontrolu i nadzor aspekata okoliša neke organizacije te, također, utvrđuje zahtjeve za upravljanjem I poboljšavanjem cijelog sustava.

plastform-iso-14001-2004

Comments are disabled.