Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

 

Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu:
“Optimizacija procesa proizvodnje, skladištenja, nabave i logistike korištenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija”

Društvo PLASTFORM d.o.o. u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“ iz programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. provodi projekt pod nazivom „Optimizacija procesa proizvodnje, skladištenja, nabave i logistike korištenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija“. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Provedba projekta započela je 21. listopada 2019. godine, a trajanje projekta je 18 mjeseci, odnosno do 21. travnja 2021. godine.

Sažetak projekta: Problem poduzeća Plastform d.o.o. jest manjak proizvodnih i skladišnih kapaciteta i suboptimalno upravljanje procesima PROIZVODNJE, SKLADIŠTENJA, NABAVE i LOGISTIKE koje rezultira rasipanjem resursa (sirovine i materijali, vrijeme), odnosno smanjuje konkurentnost prijavitelja što predstavlja opasnost po ostvarivanje zacrtanih poslovnih ciljeva, odnosno opasnost u provedbi planiranog rasta volumena proizvodnje. Cilj projekta jest optimizacija poslovnih procesa proizvodnje, skladištenja, nabave i logistike koja će se postići implementacijom odgovarajućih IKT rješenja i integracijom u postojeći ERP sustav. Ciljne skupine jesu zaposlenici, klijenti i dobavljači.

Projekt će izravno doprinijeti porastu zapošljavanja (minimalno 2 nova zaposlena, 68 ukupno zaposlenih), unaprjeđenju 4 poslovna procesa (proizvodnja, skladištenje, nabava i logistika), kao i povećanju prihoda od prodaje.
Navedeni rezultat ostvarit će se uspješnom provedbom sljedećih aktivnosti:
1. Nabava i implementacija novih ERP modula za optimizaciju procesa proizvodnje i skladišnog procesa
2. Nabava IKT rješenja za izradu alata i otpresaka po mjeri i edukacija radnika
3. Nabava IKT rješenja za upravljanje postrojenjima i opremom i edukacija radnika
4. Nabava računalne opreme i pratećih licenci potrebnih za provedbu projekta
5. Promidžba i vidljivost
6. Upravljanje projektom

Kontakt osoba:Ante Topić
E-mail:ante.topic@plastform.hr
Broj telefona: 099/6086-553

Ukupna vrijednost projekta: 733.842,08 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 733.842,08 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 469.658,93 HRK

Više o samom projektu možete saznati na linku: www.strukturnifondovi.hr

Comments are disabled.