Projekt pod nazivom „Poboljšanje poslovnih procesa primjenom ERP sustava“ tvrtke Plastform d.o.o. financiran je iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007. – 2013.

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanoj gospodarskoj aktivnosti i konkurentnosti tvrtke Plastform d.o.o. uporabom informacijske tehnologije i ulaganjem u digitalnu tehnologiju. Specifični cilj/svrha projekta je povećana regionalna konkurentnost i efikasnost tvrtke, povećan rast i razvoj putem implementacije naprednih e-poslovnih modela.

Izgradnja cjelovitog proizvodno-poslovnog informacijskog sustava unaprijedit će dosadašnji informacijski sustav u tvrtci odnosno ubrzat će se funkcije u poduzeću vezane za planiranje proizvodnje, praćenje proizvodnje, upravljanjem skladišta, nabave, komercijale, prodaje, CRM, knjigovodstvo te će osigurati kvalitetnu analizu i statistiku poslovnih rezultata na način da će se integrirati sve funkcije u jednu složnu cjelinu te će se omogućiti sigurnije i uspješnije odlučivanje.

Navedeno će se postići ulaganjem u ERP poslovno informacijski sustav. Praćenje troškova, optimiziranje zaliha, ubrzavanje poslovnih procesa u lancu nabave, prodaje i proizvodnje, izvještavanje u realnom vremenu tek su neki od rezultata korištenja ERP sustava. Bez kvalitetnog ERP sustava teško je pospješiti poslovanje, a vrijeme u kojem se upravo nalazimo od poslovnih subjekata traži upravo kvalitetu poslovanja.

Ukupna vrijednost projekta je 617.500,00 kn dok EU udio financiranja projekta iznosi 347.900,00 kn. Razdoblje provedbe projekta je od 08.07.2015. do 01.04.2016. godine u trajanju od 9 mjeseci.

Kontakt osoba za dodatne informacije je Ivica Konječić, predsjednik uprave.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Comments are disabled.