ISO 9001:2015 je međunarodna norma koja se odnosi na upravljanje kvalitetom, a primjenjiva je na sve organizacije, neovisno o vrsti djelatnosti i veličini organizacije

Temelji se na osam načela upravljanja koja su odraz dobre poslovne prakse, a njihovom se primjenom u cijelosti ostvaruje poboljšanje učinka organizacije:

  • Orijentacija na kupca
  • Vođenje
  • Uključenost ljudi u postizanje ciljeva
  • Procesni pristup
  • Sustavni pristup upravljanju
  • Trajno poboljšavanje
  • Odlučivanje na temelju činjenica
  • Partnerski odnos s dobavljačima

plastform-iso-9001-2015

Comments are disabled.