Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Certifikacija fasadnog ekspandiranog polistirena

Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu:
“Certifikacija fasadnog ekspandiranog polistirena”

Kratki opis projekta (operacije):
Testiranje proizvoda od ekspandiranog polistirena pri ovlaštenom tijelu, te ishođenje certifikata za 3 proizvoda, nakon provedenog početnog pregleda i nadzora. Osim navedenog, bit će napravljeno i atestiranje novog proizvoda tvrtke Plastform d.o.o., koji će biti atestiran u sustavu 3 u prostoru i uvjetima koje osigurava ovlaštena ustanova.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije):
Projektne aktivnosti će rezultirati certificiranjem 4 proizvoda fasadnog tipa (3 proizvoda su klasični fasadni tipovi, 1 proizvod je namijenjen za izolaciju podzida fasada (tzv. cokla), što će doprinijeti povećanoj konkurentnosti proizvoda, ali i tvrtke. Usklađivanjem proizvoda s normama, tvrtka će potvrditi svoju usmjerenost kvaliteti i pouzdanosti proizvoda, te će osigurati preduvjete za povećanje izvoza, odnosno jačanje konkurentnosti na domaćem i osobito stranom tržištu. Uvođenjem i primjenom europskih i globalno priznatih normi tvrtka će biti u bitno povoljnijem položaju u iskorištavanju prednosti koje tako nastaju i koje stvaraju mogućnost pristupa novim tržištima.

Ukupna vrijednost projekta i dio koji sufinancira EU (u HRK):
Ukupna vrijednost projekta iznosi 64.755,01 HRK.

Iznos bespovratnih sredstava sufinanciranih iz fondova EU iznosi 36.240,75 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od-do): 06.12.2017 – 06.12.2018.

Kontakt osobe za više informacija:
Predsjednik uprave: Ivica Konječić
Mob. +385 98 218 629
e-mail: ivica.konjecic@plastform.hr

www.strukturnifondovi.hr

 

Comments are disabled.