Uspješno obavljena recertifikacija u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima, Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i o označavanju građevnih proizvoda i Tehničkim propisom o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama.

Utvrđeno je da je građevni toplinsko-izolacijski proizvod od ekspandiranog polistirena Plastopor EPS F i Plastopor EPS F preklop, Plastopor EPS F grafitni i Plastopor EPS F grafitni preklop zadovoljavaju sve propisane zahtjeve za potvrđivanje sukladnosti sustava 1 prema odredbama Tehničkog propisa o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama te postupcima i kriterijima norme HRN EN 13163:2012 za ekspandirani polistiren, te da je sukladnost potvrđena prema HRN EN 13172:2012.

Comments are disabled.