Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskih strukturnih i investicijskih fondova

 

 

Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu:
“Proširenje i modernizacija proizvodnih kapaciteta poduzeća Plasform d.o.o.”

Kratki opis projekta (operacije):
Projekt proširenja postojeće proizvodne hale u koju će se smjestiti nova proizvodna linija provodi se u svrhu povećanja gospodarske aktivnosti i konkurentnosti, što će stimulirati rast prihoda i izvoza, povećati zaposlenost za 9 novih djelatnika te utjecati na smanjenje potrošnje energenata. Pored navedenog, provedbom projekta poboljšati će se kvaliteta završnog proizvoda uz puno preciznije tolerancije u odnosu na standard što je vrlo bitno na kompetitivnom EU tržištu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije):
Ciljevi projekta jesu povećanje prihoda od prodaje za 32.185.000,00 kuna, ostvarenje privatnog ulaganja koje odgovara javnoj potpori u iznosu od 24.715.876,29 kuna, povećanje zaposlenosti za 9 djelatnika te povećanje izvoza za 1.448.325,00 kuna

Ukupna vrijednost projekta i dio koji sufinancira EU (u HRK):
Ukupna vrijednost projekta iznosi 37.807.573,77 HRK.

Bespovratna sredstva sudjeluju u financiranju projekta u iznosu od 13.091.697,48 HRK

Kompletan natječaj objavljen na stranicama strukturnih fondova www.strukturnifondovi.hr

NABAVA OPREME I STROJEVA ZA PROIZVODNJU PROIZVODA OD EPS-a
(OBJAVA 15-03-2019.) Dokumentacija za natječaj (ROK ZA DOSTAVU PONUDA 05-04-2019.)

Proširenje i modernizacija proizvodnih kapaciteta poduzeća Plastform d.o.o.
(OBJAVA 05-04-2019.) Dokumentacija za natječaj (ROK ZA DOSTAVU PONUDA 02-05-2019.)

ODLUKE O ODABIRU

NABAVA OPREME I STROJEVA ZA PROIZVODNJU PROIZVODA OD EPS-a
(OBJAVA 11-04-2019.) ODLUKA O ODABIRU

Proširenje i modernizacija proizvodnih kapaciteta poduzeća Plastform d.o.o.
(OBJAVA 31-05-2019.) ODLUKA O ODABIRU

Razdoblje provedbe Projekta je od 10. srpnja 2017. do 10. srpnja 2019.

Kontakt osobe za više informacija:
Predsjednik uprave: Ivica Konječić
Mob. +385 98 218 629
e-mail: ivica.konjecic@plastform.hr

www.strukturnifondovi.hr
www.strukturnifondovi.hr/konkurentnost i kohezija

Comments are disabled.