Krupno mljeveni

Upotreba:

  • izrada lakih betona i mortova

Tehnički podaci:


Veličina granula krupno mljevenog PLASTOPOR-a je do 8 mm
Granule su po sastavu: Ekspandirani polistiren (EPS)