XPS ploča sa i bez preklopa, 300kpa

PRIMJENJUJE SE:
Toplinska zaštita ravnog krova, terasa, podova i konstrukcije u zemlji.
Po narudžbi ploče se mogu izraditi i u dimenziji 2500×600 mm.